Våre referanseprosjekter  

Våre referanseprosjekter

Holmenvn. 44

Riving og graving

Kalbakken senter

Oppsetting av ny støttemur

Kristian Bogneruds vei

Drenering av bolig

Liabakken boligsameie

Graving

Nobels gate 28

Kabelgrøft

Rudsveien 11 D

Graving/pigging

Østensjø terrasse 11

Riving av eksisterende boliger, samt sprengning og utgraving av tomt