Våre kompetanseområder | Oslo Anleggsbedrift AS

Våre kompetanseområder  

-          Tomteutgraving

-          Drenering

-          Graving i vei

-          Større utgravinger for både industri og privat

-          Transportoppdrag

-          Graving av offentlig VAV.

-          Planering

-          Rivning

-   Sprenging